JINDŘIŠKA KRPÁLKOVÁ

​KOUČINK      SUPERVIZE        VZDĚLÁVÁNÍKoučink

Budu Vám klást zvídavé otázky, motivovat  Vás k přemýšlení  a Vy si sama a sám přijdete na to, co opravdu chcete, co potřebujete, vyhledáte si a pojmenujete své zdroje, najdete si svá vlastní nejlepší řešení, za kterými Vám stojí za to jít.... Možná si naplánujete konkrétní kroky co a jak dál.Supervize 
(Především pro pracovníky v  sociální práci nebo v  církevním prostředí )
Budu  Vám otevírat možnosti, jak se podívat  na Váš problém, Vaši činnost, případ, který právě řešíte, tým, ve kterém pracujete, z nadhledu, z jiné perspektivy.Vzdělávání
Nabízím platformu pro vzájemné učení, sdílení zkušeností, zábavné trénování v níže uvedených oblastech mého zájmu.


Oblasti zájmu, témata, kterých se dotýkám, na kterých je možné se mnou pracovat

Život, člověk, lidstvo, svět, vesmír, životní rovnováha
Osobní život jedince ve své celistvosti ( včetně vztahů, vztahy jsou klíčové)
Osobnostní rozvoj
Člověk a jeho aktivity, cesta ke změně
Člověk a jeho hodnotový systém, sebeúcta
Spiritualita
Náboženství  a jeho vliv na člověka
Problémy s životem v páru, volba partnera
Muži a ženy, problematika „Gender“
Práce, management, seberealizace, produktivita 
Rodina, úplná, neúplná, ohrožená A DĚTI V RODINĚ ( Vztahy, vlivy)
Pěstounská péče  a děti (vztahy, vlivy)
Občanská společnost, jak existuje, k čemu ji potřebujeme, co pro nás může znamenat, jak se do ní začlenit
Sociální podnikání, o čem to je, k čemu to je

Církev a její vliv na jednotlivce, vztahy, společnost.​