Životopis

Mgr. Jindřiška Krpálková 


/ Narozena 10.6. 1953  v Praze. /
/Vdaná od roku 1977, manžel Ladislav  podnikatel,  dvě děti,

dvě vnoučata./

 

Vzdělání :  

Gymnazium   1968 – 1972
Evangelická teologická fakulta UK  1974-1979
Manažerský výcvik  v USA   1994
Psychoterapeutický skupinový dynamický zkušenostní výcvik

SUR  1993-1998( 500h výcviku)
Pražská psychoterapeutická fakulta   1992-1997  
Výcvikový kurz telefonické krizové intervence   1999
Kurz Videotrénink interakcí –SPIN   2000                                        
Kurz supervize pořádaný katedrou sociální práce FFUK  2002 – 2003 ( 200h výcviku)

 

Manažerské soustředění  - Leadership Visitors Program v USA , 2009
Kurz Akreditovaný externí profesionální kouč, Koučink Centrum,120 h, 2012

Zaměstnání :

vikářka ve sboru ČCE v Nuslích 1980-1981
vikářka a farářka sboru ČCE v Uhříněvsi   1981-1992
asistentka, později vedoucí knihovny ETFUK (vedlejší prac.pom.)   1989-1992
externí pedagogická činnost na EA /Střední a vyšší odborná škola/ 1990-1992
ředitelka Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE   1993 – 1999
odborná referentka vzdělávání České školní inspekce   1999 – 2002
koordinátorka projektu Magdala a pomoci po povodních SČKCH   2002 – 2005
koordinátorka projektu Magdala  (proti domácímu násilí a proti obchodování s lidmi ),

Arcidiecézní charita Praha   únor 2005 -2012
nyní :  zakladatelka a předsedkyně organizace Pro Dialog, o.s.
(
www.prodialogforum.cz )Zkušenosti  během pracovní kariéry v těchto oblastech :
Řízení  a rozvoj lidských zdrojů, zakládání organizací a programů, organizování a koordinování činností,

spolupráce a vedení týmu, sociální práce a psychosociální služby, supervize, sociální teologie

a křesťanská etika, pastorační práce, výchova a vzdělávání, koučink, práce s jednotlivcem i skupinou,

lektorská činnost,  aktivní účast  na mnoha národních i mezinárodních konferencích.

Členství v Radě vlády  pro rovné příležitosti žen a mužů
Předsedkyně Výboru pro DN při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Členství v Českém klubu IVLP při velvyslanectví USA

Co je pro mne zásadní: 7 základů pro můj životní postoj  a pro mou práci​
Úcta k životu, k jedinci a celku
Svoboda
Demokracie
Lidská práva, včetně práv dětí  a osobní odpovědnost
Víra
Láska (rozuměj agapé)
NadějeZájmy, záliby :

Beletrie ( scifi, detektivky, román), cestování s manželem, hudba, angličtina